בוגרים 2" מרכז מירב, מרכז קהילתי חוף הכרמל יום א, 08/03/2020 19:00 - 22:00

מהלך הטורניר

סיקורי המשחקים

שער לקבוצת קריית אליעזר
שער לקבוצת קריית אליעזר
שער לקבוצת קריית אליעזר
שער לקבוצת מתוק לי
שער לקבוצת מתוק לי
שער לקבוצת מתוק לי
שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא
שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא
שער לקבוצת קריית אליעזר של אלכס
שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא
שער לקבוצת מתוק לי של רותם סןיסה
שער לקבוצת מתוק לי של רותם סןיסה
שער לקבוצת מתוק לי של רותם סןיסה

שער לקבוצת ד.עמר
שער לקבוצת ד.עמר
שער לקבוצת ד.עמר
שער לקבוצת ד.עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אלון עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אלון עמר
שער לקבוצת ד.עמר של דוד עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אייל עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אייל עמר
שער לקבוצת ד.עמר של דוד עמר
שער לקבוצת אריות עתלית של שליו פרידמן
שער לקבוצת אריות עתלית של שליו פרידמן
שער לקבוצת אריות עתלית של תומר דהן
שער לקבוצת אריות עתלית של דוד עמר


שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא
שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא
שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא
שער לקבוצת קריית אליעזר של אלכס
שער לקבוצת קריית אליעזר של לירן דדון
שער לקבוצת ד.עמר של דוד עמר
שער לקבוצת ד.עמר של דוד עמר
שער לקבוצת קריית אליעזר של לירן דדון
שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא שער לקבוצת קריית אליעזר
ליגה מתוק לי 4  :  5 ד.עמר

שער לקבוצת מתוק לי של מתן גבעון
שער לקבוצת מתוק לי של רותם סןיסה
שער לקבוצת ד.עמר של אייל עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אייל עמר
שער לקבוצת ד.עמר של יעקב עמר
שער לקבוצת ד.עמר של דוד עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אלון עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אלון עמר
שער לקבוצת ד.עמר של דוד עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אייל עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אלון עמר
שער לקבוצת ד.עמר של אמיר עמר
שער לקבוצת ד.עמר של דוד עמר
שער לקבוצת מתוק לי של מתן גבעון
שער לקבוצת מתוק לי של ירין זינגר
שער לקבוצת מתוק לי של רותם סןיסה
שער לקבוצת מתוק לי של רותם סןיסה

שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא
שער לקבוצת קריית אליעזר של אלכס
שער לקבוצת קריית אליעזר של לירן דדון שער לקבוצת קריית אליעזר מבישול של לירן דדון
שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא שער לקבוצת קריית אליעזר
שער לקבוצת קריית אליעזר של גיא
שער לקבוצת אריות עתלית של שליו פרידמן
שער לקבוצת אריות עתלית של שליו פרידמן
שער לקבוצת אריות עתלית של שליו פרידמן
שער לקבוצת אריות עתלית של ברק דהן