כרטיסיות

לתשומת לב! נא לבחור כרטיסיה בהתאם למחירה הנקוב
רכישת כרטיסיה מאפשרת לך להירשם לכל אירוע במדינה שמחירו אינו עולה על המחיר הנקוב בכרטיסיה.
במקרה ותבחר/י להירשם לאירוע (באמצעות ניקוב כרטיסיה) שמחירו נמוך מהמחיר הנקוב של הכרטיסיה - לא יינתן החזר בעבור ההפרש, אי לכך לשיקולך הבלעדי באם לנקב כרטיסיה או להירשם בדרך אחרת.
כרטיסיה ניתנת למימוש למשך הזמן הנקוב החל מתאריך רכישת הכרטיסיה. לאחר תאריך התפוגה לא ניתן יהיה להשתמש בכרטיסיה ולא יינתן החזר בעבור היתרה. לא ניתן לבטל רכישת כרטיסיה.

רכישת כרטיסיה  מפגשי שחקנים

MATCHDAY 10 כרטיסיה 10 מפגשים בתוקף למשך 24 חודשים. מחיר אירוע ₪40.00 מחיר כרטיסיה ₪325.00 המשך לתשלום
MATCHDAY 5 כרטיסיה 5 מפגשים בתוקף למשך 12 חודשים. מחיר אירוע ₪40.00 מחיר כרטיסיה ₪175.00 המשך לתשלום
חברים ובירה כרטיסיה 5 מפגשים בתוקף למשך 12 חודשים. מחיר אירוע ₪30.00 מחיר כרטיסיה ₪125.00 המשך לתשלום

רכישת כרטיסיה  טורנירים

נא להיכנס לחשבונך או להירשם באתר על מנת להמשיך

צרו קשר