אורי שוורץ

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: הדגן
רישום: 10/02/2020 09:19:00 עדכון: 10/02/2020 09:19:00

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר