No text קובי אוסטרוב No text

ישוב: ראשון לציון
שנת לידה: 1963
שחקן בקבוצת:
רישום: 12/08/2022 13:55:39 עדכון: 14/08/2023 12:44:33

חובב כדורגל מושבע מחפש להנות

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר