יוסי גורנשטיין

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: החברים של אסרק
רישום: 19/10/2016 13:55:30 עדכון: 19/10/2016 13:55:30

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות