ראובן ביג'אוי

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: Jerusalem LIONS
רישום: 16/09/2019 12:36:12 עדכון: 16/09/2019 12:36:12

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר