גידיי

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: אפרוחי הר גילה
רישום: 29/02/2020 07:22:23 עדכון: 29/02/2020 07:22:23

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות