גולן גולדמן

ישוב:
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: י.מ הברקות ונדלן רון
רישום: 22/03/2016 09:05:57 עדכון: 22/03/2016 09:05:57

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות