ביטון

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: רעננה מערב
רישום: 11/05/2016 11:57:39 עדכון: 11/05/2016 11:57:39
  דף שחקן

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים
שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים

קבוצות מקורבות