No text דור משעולי No text

ישוב: ניצנים
שנת לידה: 1984
שחקן בקבוצת: עוואנטה
רישום: 09/07/2012 18:46:16 עדכון: 27/09/2013 02:46:39

קיבוצניק לוחם!!!

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר