No text אילי מוזס No text

ישוב: ראשון לציון
שנת לידה: 2000
שחקן בקבוצת:
רישום: 17/09/2022 17:58:09 עדכון: 17/09/2022 17:59:32

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר