אביתר

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: כוכבים היינו
רישום: 21/05/2017 14:27:30 עדכון: 21/05/2017 14:27:30
  דף שחקן

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים
שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים

קבוצות מקורבות