אדיר עסור

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: מיניפיט
רישום: 01/04/2019 11:47:35 עדכון: 01/04/2019 11:47:35

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות