יפתח עומסי

ישוב:
שנת לידה: 1992
שחקן בקבוצת: הפועל ירמוט
רישום: 12/10/2017 16:18:53 עדכון: 12/10/2017 16:18:53
  דף שחקן

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שחקנים מקורבים

קבוצות מקורבות