No text אליה ביקובסקי No text

ישוב: שחרות
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: קלישר FC
רישום: 16/08/2007 14:35:00 עדכון: 07/01/2015 13:47:18

מבלה את השבוע בהנדסה ומגיע בשבתות כדי לאבד כדורים. בלם קסום. בחור משונה. שערים ב-2009 אחרי שעבר את כל השחקנים במגרש: כמעט אחד

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר