יובל רואש

ישוב:
שנת לידה: 1987
שחקן בקבוצת: אלטעזאכן
רישום: 10/10/2017 07:00:55 עדכון: 10/10/2017 07:00:55

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות