אביתר ויסמן

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: איחוד הזית
רישום: 11/02/2020 14:19:42 עדכון: 11/02/2020 14:19:42

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות

צרו קשר