בני טבצניקוב

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 11/02/2018 08:46:28 עדכון: 11/02/2018 08:50:45

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות