גיא חראזי

ישוב:
שנת לידה: 1996
שחקן בקבוצת: אריות רחובות
רישום: 08/01/2018 10:38:43 עדכון: 08/01/2018 10:38:43
  דף שחקן

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שחקנים מקורבים

קבוצות מקורבות