אייל אור

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: כוכבים היינו
רישום: 28/05/2017 11:16:32 עדכון: 28/05/2017 11:16:32
  דף שחקן

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שחקנים מקורבים

קבוצות מקורבות