יונתן קליין

ישוב: גבעתיים
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: los pollos hermanos
רישום: 18/12/2016 14:42:29 עדכון: 02/06/2020 16:54:54

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות