שי רומא

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: רומא קלאב גרוזלם
רישום: 20/02/2020 06:42:04 עדכון: 20/02/2020 15:17:44

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
8
בעיטה:
8
ראש:
7
מהירות:
6
כושר:
8
הגנה:
7
שוער:
7

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות