No text נטע ברק No text

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1998
שחקן בקבוצת: ריאל בן גוריון
רישום: 16/01/2022 20:12:08 עדכון: 19/01/2022 09:46:02

נטע בן 23 שחקן סבבה

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר