No text עמוס רובין No text

ישוב: ראשון לציון
שנת לידה: 1966
שחקן בקבוצת:
רישום: 12/08/2022 13:50:45 עדכון: 29/05/2023 16:14:35

אוהב כדורגל

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר