No text שדזכים

ישוב: אפרתה
מגרש בית: התמר
ניהול הקבוצה: אלעד שוורץ, יהודה מנדל
רישום: 19/02/2020 עדכון: 19/02/2020
בית
בית
חוץ
חוץ
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?

השדזכים באים להוכיח מי ראוי לתואר הנחשק

סגל הקבוצה