חוזרים לטורנירים בשלישי בית דני, תל אביב יום ג, 11/02/2020 20:00 - 22:45

מהלך הטורניר

סיקורי המשחקים

שער לקבוצת הפועל דוזף של גיא צזנה שער לקבוצת הפועל דוזף

שער לקבוצת החלשים של שחר ישי

שער לקבוצת הזאבים של איתי זבדה שער לקבוצת הזאביםשער לקבוצת ARMANY צפון חולון של שרון עדני
מבישול של דיןן
שער לקבוצת הזאבים של דיןן

שער לקבוצת אגדות בת ים של צח שטיין מבישול של צח שטיין
שער לקבוצת אגדות בת ים של נתנאל פרץ
שער לקבוצת הפועל דוזף של רועי אשכנזי
שער לקבוצת אגדות בת ים של נתנאל פרץ

דקה 8 - שער לקבוצת הזאבים של דיןן דקה 8 - שער לקבוצת הזאבים
דקה 15 - שער לקבוצת הזאבים של דיןן
דקה 16 - שער לקבוצת הזאבים של דיןן דקה 16 - שער לקבוצת הזאבים
דקה 18 - שער לקבוצת הזאבים של אור חן

דקה 12 - שער לקבוצת ARMANY צפון חולון של קובי מנדה
דקה 17 - שער לקבוצת הפועל דוזף של דר קורן
דקה 20 - שער לקבוצת ARMANY צפון חולון של קובי מנדה דקה 20 - שער לקבוצת ARMANY צפון חולון

דקה 2 - שער לקבוצת אגדות בת ים של נתנאל פרץ
דקה 5 - שער לקבוצת אגדות בת ים של מושיקו כהן
דקה 6 - שער לקבוצת הזאבים של דיןן
דקה 12 - שער לקבוצת הזאבים של אור חן
דקה 13 - שער לקבוצת הזאבים של דיןן

דקה 1 - שער לקבוצת ARMANY צפון חולון של קובי מנדה
דקה 8 - שער לקבוצת החלשים של תומר יפת דקה 8 - שער לקבוצת החלשים
דקה 13 - שער לקבוצת ARMANY צפון חולון של מושיק אוחיון דקה 13 - שער לקבוצת ARMANY צפון חולון
דקה 20 - שער לקבוצת החלשים של דודי בן נון

דקה 14 - שער לקבוצת הפועל דוזף של דר קורן

דקה 5 - שער לקבוצת אגדות בת ים של נתנאל פרץ
דקה 9 - שער לקבוצת אגדות בת ים של נתנאל פרץ
דקה 12 - שער לקבוצת ARMANY צפון חולון של לירן יודלביץ
דקה 13 - שער לקבוצת אגדות בת ים של מושיקו כהן
דקה 13 - שער לקבוצת ARMANY צפון חולון של מושיק אוחיון
דקה 13 - שער לקבוצת אגדות בת ים של מושיקו כהן
דקה 15 - שער לקבוצת אגדות בת ים של נתנאל פרץ דקה 15 - שער לקבוצת אגדות בת ים