כרטיסיות  טורנירים

לתשומת לב! נא לבחור כרטיסיה בהתאם למחירה הנקוב
רכישת כרטיסיה מאפשרת לך להירשם לכל טורניר במדינה שמחירו אינו עולה על מחיר הטורניר הנקוב בכרטיסיה.
במקרה ותבחר/י להירשם לטורניר (ניקוב כרטיסיה) שמחירו נמוך מהמחיר הנקוב של הכרטיסיה - לא יינתן החזר בעבור ההפרש, אי לכך לשיקולך הבלעדי באם לנקב כרטיסיה או להירשם בדרך אחרת.
כרטיסיה ניתנת למימוש למשך הזמן הנקוב החל מתאריך רכישת הכרטיסיה. לאחר תאריך התפוגה לא ניתן יהיה להשתמש בכרטיסיה ולא יינתן החזר בעבור היתרה. לא ניתן לבטל רכישת כרטיסיה.

רכישת כרטיסיה

נא להיכנס לחשבונך או להירשם באתר על מנת להמשיך

צרו קשר