ליאור דקל

ישוב:
שנת לידה: 1988
שחקן בקבוצת: los pollos hermanos
רישום: 18/10/2016 07:27:53 עדכון: 18/10/2016 07:27:53

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות