אלעד רון

ישוב:
שנת לידה: 1993
שחקן בקבוצת: מ.ס הנוקמים
רישום: 12/07/2019 22:36:47 עדכון: 06/08/2019 12:36:41

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
7
בעיטה:
8
ראש:
2
מהירות:
8
כושר:
7
הגנה:
8
שוער:
8

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות