אור זנדני

ישוב: כפר הרי"ף
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 06/02/2014 20:09:51 עדכון: 06/02/2014 20:14:55

קבוצת כפר הרי"ף

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות