עידו שעיה

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: כדור צהובה
רישום: 20/09/2016 08:03:55 עדכון: 20/09/2016 08:03:55

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות