אור קליין

ישוב:
שנת לידה: 1998
שחקן בקבוצת: סטרייקה
רישום: 31/08/2019 08:46:27 עדכון: 31/08/2019 08:46:27

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות