los pollos hermanos

ישוב: גבעתיים    מגרש בית:
ניהול הקבוצה: רן רומנו, יונתן קליין
רישום: 28/05/2014 עדכון: 17/07/2016
בית חוץ
בית חוץ

עריכת הרכבים

אסף גולדשט..
כל תפקיד
גיא אהרונו..
כל תפקיד
חן נדב
התקפה
יונתן קליין
כל תפקיד
עומר רומנו
כל תפקיד
רן רומנו
כל תפקיד
תום וולו
כל תפקיד

סגל הקבוצה

כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
1 שוער
שחקן בית
קשר התקפי
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
התקפה
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
7 כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
9 כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
5 כל תפקיד
שחקן בית
10 כל תפקיד
שחקן בית
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?