עומר רומנו

ישוב:
שנת לידה: 1993
שחקן בקבוצת: los pollos hermanos
רישום: 18/10/2016 07:19:01 עדכון: 18/10/2016 07:19:01

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות