אוראל שרעבי

ישוב:
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: los pollos hermanos
רישום: 11/11/2018 14:13:13 עדכון: 11/11/2018 14:13:13

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות