גוני גולן

ישוב: נתניה
שנת לידה: 1993
שחקן בקבוצת: המחסלים
רישום: 10/09/2012 18:03:51 עדכון: 30/03/2013 20:52:57

דששד

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
60

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות