יואב מזרחי

ישוב: רמת השרון
שנת לידה: 1987
שחקן בקבוצת: מכבי דובים
רישום: 08/12/2014 12:18:29 עדכון: 08/12/2014 18:46:57

סה"כ  1  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות