עמית קורן

ישוב: חולון
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: כוכבי דוזף
רישום: 12/04/2012 16:50:59 עדכון: 05/11/2018 14:21:36

כדורגל !!!

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות