ארז לאון ברג

ישוב:
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: D academy
רישום: 24/09/2017 13:34:17 עדכון: 24/09/2017 13:34:17

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות