אייל קמחי

ישוב:
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: הפועל ירמוט
רישום: 11/10/2018 08:02:15 עדכון: 18/10/2018 12:35:22

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות