ביטון

ישוב:
שנת לידה: 1985
שחקן בקבוצת: רעננה מערב
רישום: 11/05/2016 11:57:39 עדכון: 11/05/2016 11:57:39

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות