יובל פרבר

ישוב:
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: בית"ר גני אביב
רישום: 31/10/2015 09:04:44 עדכון: 31/10/2015 09:04:44

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות