אמיר בר

ישוב:
שנת לידה: 1986
שחקן בקבוצת: כרישי המכבייה
רישום: 12/11/2016 20:44:23 עדכון: 12/11/2016 20:44:23

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות