ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת:
רישום: עדכון:

סה"כ  7  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
5
ראש:
2
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות