דודי ברוש

ישוב: אלון הגליל
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 01/11/2013 17:00:23 עדכון: 13/10/2016 10:18:52

אולי ירמוט

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות