יהונתן זכריה

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: הפועל קטלוניה
רישום: 14/03/2018 17:39:05 עדכון: 14/03/2018 17:39:05

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות