תקנון ליגת שביעיות מחוז השרון טורניר יניאר 2020

כללי :

 1. מקום המשחקים: מגרש סינטטי איצטדיון לויטה.
 2. הליגה מאורגנת, מופעלת ומנוהלת על ידי מדינת הכדורגל.

מטרת התקנון : תקנון זה נועד להסדיר את אופן התנהלות הליגה ומשחקי הליגה והיחסים שבין המשתתפים בליגה בינם לבין עצמם ובינם לבין הנהלת הליגה ומי מטעמה.

זמנים:

 1. המשחקים בליגה הינם 20 דקות משחק.
 2. מנוחה בין המשחקים - עד 5 דקות הפסקה.
 3. קבוצה שמגיעה באיחור לשעת התחלת המשחק ולא תהיה מוכנה עם לפחות 7 שחקנים רשומים בסגל על המגרש בשעה הנקובה תפסיד הפסד טכני 3-0.
 4. כל הקשור לסיום המשחק באחריות השופט בלבד – כמו גם תוספת הזמן.
 5. הליגה תשוחק בימי ד׳ החל מה-1.1.20.
 6. הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ימים, שעות ותאריכים של משחקי הליגה והגביע בהתאם לאילוצי מערכת וכיו"ב, דבר זה לכשיקרה יעשה בהתחשבות מקסימלית בקבוצות המשתתפות. לקבוצות לא תהיינה השגות בנושא זה והם תהיינה חייבות להתייצב במועדים שנקבעו ע״י הנהלת הליגה.
 7. חובה להופיע לתחרות בכל מזג אוויר. תחרויות תדחנה, רק אם שופט המשחק ימצא, לפני תחילת התחרות, כי אתר התחרות במצב כה גרוע, שאין אפשרות לערוך את התחרות. גשם בלבד, אינו סיבה מספקת לדחיית תחרות. משחק שהופסק עקב מזג אויר או אירוע אחר על ידי השופט, יחודש מאותו הזמן והתוצאה שבו הופסק.

שחקנים:

 1. שחקנים מגיל 18 ומעלה.
 2. שחקנים רשומים בליגות ההתאחדות לכדורגל - 

  - מותר רישום בסגל הקבוצה לליגה עד 5 שחקנים סה"כ, מליגות ב', ג' בלבד.

  - בסגל לערב משחקים מותר לרשום עד 3 שחקנים הרשומים בליגות ההתאחדות לכדורגל.

 3. למען הסר ספק מותרים שחקנים מליגת האולמות בישראל ובלבד שהינם עומדים בשאר הקריטריונים שהוזכרו לעיל (אינם שחקני ליגות אסורות וכו').
 4. בכל מקרה, שומרת לעצמה הנהלת הליגה את הזכות לאשר ו/או לפסול רישום שחקן ו/או בעל תפקיד בקבוצה וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 5. בכל מקרה מעמדו של השחקן לגבי הליגה בה הוא משחק יקבע לפי יום תחילת הליגה הרלוונטית. (לדוגמא שחקן ליגה שהתחיל לשחק בליגה מסוימת אשר נחשב שחקן מותר ועבר לליגה בכירה יותר וכעת כביכול אסור כן יורשה לשחק עד לסיום הליגה והגביע הנוכחית).
 6. שיתוף שחקן מוענש או לא כשיר למשחק מבחינת התקנון, יגרור אחריו הפסד טכני לקבוצה בה מופיע אותו שחקן.

 סגלים:

 1. מינימום 10 שחקנים בסגל.
 2. מקסימום 16 שחקנים בסגל לכל הליגה.
 3. שחקן יכול להיות רשום בסגל קבוצה אחת בלבד – אין מעברי שחקנים בין קבוצות.
 4. רישום שחקנים חדשים למחזורי הליגה יתבצע עד יום א' ב-21:00 עבור המחזור הקרוב שיתקיים ביום ד׳. שחקן שירשם לאחר מכן, יורשה להשתתף רק במחזור שבשבוע לאחר מכן.
 5. רישום שחקן – הוספה באתר.
 6. רישום קבוצה לכל הליגה יאושר רק אם בזמן ההרשמה תינתן רשימה של 10 שחקנים לפחות אשר אותם מבקשת הקבוצה לרשום כשחקנים מאושרים לכל הליגה, ותשלום מלא על הליגה.
 7. יורשו לשבת ליד ספסל השחקנים מקסימום מאמן/מנהל אחד.
 8. על כל השחקנים שאינם משחקים לשבת על הספסל בזמן המשחקים.

 

ביגוד:

 1. כל קבוצה מחויבת במדי משחק מלאים הכוללים חולצה, מכנס, גרביים, סמל קבוצה, מספר מאחור.
 2. כל השחקנים מחויבים למגני עצם במשחק.
 3. אסור נעלי סטופקס (עם כל דבר שאינו פלסטיק בנעל), שאר הנעליים מותרות.
 4. השופטים ילבשו צבעים שונים מהקבוצות.
 5. על השחקנים ללבוש את מדי הקבוצה לפי המספר איתו הם רשומים בטופס המשחק.
 6. במקרה של חולצה קרועה, על השחקן ללבוש חולצה אחרת עם מספר שלא השתמשו בו. על קפטן הקבוצה להעיר את תשומת לב השופט לשינוי.
 7. חל איסור לענוד תכשיטים מכל סוג.
 8. במקרה של משחק בו שתי הקבוצות צפויות לשחק באותו צבע תלבושת, אחת מהן תתבקש להופיע עם חולצות בצבע אחר. במידה ולשתי הקבוצות לא תהינה חולצות כאלה, הנהלת הליגה תספק לאחת הקבוצות סט חולצות לאותו משחק. זהות הקבוצה שתשחק עם הסט החלופי תקבע בהגרלה.

 שיפוט:

 1. בכל משחק יהיה שופט אחד שיוזמן על ידי הנהלת הליגה.
 2. במקרה ושופט נעדר או לא יכול למלא את תפקידו, ישפוט נציג מהנהלת הליגה.
 3. בנוסף לשופט יהיה נציג נוכח של הנהלת הליגה, אשר ישמש כמשקיף.
 4. השופטים ינהלו מעקב של רישום התוצאות, מבקיעים, כרטיסים.
 5. לשופטים ניתנת הזכות ל:
 6. להתחיל, להשהות ולעצור את המשחק
 7. להזהיר או להעניש שחקנים בהשעיה מהמגרש או הרחקה
 • להוסיף זמן למשחק עקב עיקובים
 1. בתחילת המשחק השופט יבדוק סגלים מאושרים למשחק – כל השחקנים מחוייבים בהצגת תעודה לזיהוי.
 2. בסיום משחק שופט ימלא דוח משחק ויחתים את מנהלי הקבוצות/קפטנים.
 3. השופט הוא המחליט הבלעדי בכל מהלך המשחק בכל הקשור לפעילות המתקיימת בשטח מגרש המשחקים. דו"ח שופט וההערות שבו הינו המסמך הקובע בכל הנוגע למתרחש במשחק: תוצאת משחק, אירועים חריגים.
 4. כל השאלות הנוגעות לחוקיות שיתוף שחקנים, אינם בסמכות השופט אלא באחריות הנהלת הליגה, אך במגרש השופט הוא הקובע. ערעורים על החלטתו ניתן להגיש בסיום המשחק להנהלת הליגה, ובכל אופן ערעורים יתקבלו רק בנוגע לשיתוף שחקנים.
 5. כל פגיעה פיזית בשופט במהלך משחק ע"י שחקן או אוהד תפסיק במידית את המשחק וגורל תוצאת המשחק והענשת הפוגע/ים תוכרע ע"י הנהלת הליגה.
 6. שופטים- מחויבים למלא את תפקידם בנאמנות ללא משוא פנים, לשמור על הגינות ורוח ספורטיבית בין הקבוצות שימנעו פציעות או מקרי אלימות.

פתיחת המשחק:

 1. מנהל הקבוצה צריך להכין את שחקניו לפחות 20 דקות לפני פתיחת המשחק עם ת״ז השחקנים לבדיקה.
 2. 3 דקות לפני פתיחת המשחק השופט יפסיק את אימוני הקבוצות, ירכז אותן בצד המגרש ויערוך הגרלה על הזכות לכדור או לצד מגרש.
 3. עם פתיחת המשחק השחקנים יסתדרו ב 2 טורים, במרכז המגרש, ילחצו ידיים ויודו לשופטים.
 4. פתיחת המשחק תהיה ממרכז המגרש ששחקן מהקבוצה שזכתה בהגרלה בטרם תחילת המשחק, יבעט את כדור המשחק לעבר מחצית המגרש של הקבוצה היריבה. בעת בעיטת הפתיחה כל שחקני הקבוצה יימצאו בחלק המגרש שלהם. הבועט את בעיטת הפתיחה לא ישחק בכדור בטרם שיחק בו שחקן יריב.
 5. . במידה של הפרה, יש לחזור על בעיטת הפתיחה, פרט למקרה שהבועט משחק בכדור בשנית לפני שנגע בו או שיחק בו שחקן אחר. על הפרה זו יפסוק השופט בעיטה חופשית בלתי ישירה שתבוצע ע"י שחקן מהקבוצה היריבה מהמקום בו בוצעה ההפרה.
 6. במחצית המשחק יחליפו הקבוצות צדדים במשחק ובעיטת הפתיחה למחצית השנייה תיבעט ע"י שחקן הקבוצה שלא פתחה במשחק.

 חילופים:                                       

 1. מותרים חילופים ללא הגבלה.
 2. חילוף מתבצע מאמצע המגרש באישור שופט בלבד.
 3. שחקן נכנס לשטח המגרש רק לאחר ששחקן אחר יצא.
 4. שחקן פצוע יכול לצאת ממקום אחר, ולא מאמצע המגרש, השחקן הנכנס יכנס מאמצע המגרש.
 5. שחקן שמחליף שוער חייב ללבוש חולצה בצבע אחר מצבעי קבוצתו.
 6. אם שחקן מחליף נכנס לתחום המגרש בו משוחק המשחק ללא רשות השופט, יופסק המשחק במידית. השחקן המחליף יוזהר או יורחק בהתאם לשיקולי שופט המשחק. המשחק יחודש ע"י בעיטה חופשית ישירה.
 7. רק השחקנים הרשומים ברשימת השחקנים שהוגשה לשופט בתחילת המשחק וכרטיסי השחקן שלהם שתקפים לעונת המשחקים, נמסרו לשופט, יורשו ליטול חלק במשחק. בכל עקיפת הוראה זו תיענש הקבוצה במלוא חומרת הדין.
 8. בכל מקרה בו לקבוצה פחות מ-7 שחקנים שאושרו לשחק על המגרש, המשחק יופסק ויקבע ניצחון טכני 3:0 לקבוצה היריבה.

 הבקעת שער:

 1. שער מובקע, כאשר הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער בין עמודי השער ומתחת לקורת השער. זאת בתנאי שלא נזרק, נישא או נהדף בכוונה ביד או בזרוע של שחקן כלשהו, פרט לשוער הנמצא בתוך רחבת העונשין שלו.
 2. לא יובקע שער בהוצאת חוץ )אאוט (או מבעיטת עונשין בלתי ישירה.
 3. מותר להבקיע שער מבעיטת שוער

 הוצאת חוץ:

 1. הוצאת חוץ- מקו החוץ, בשתי ידיים מאחורי הראש תוך 5 שניות מסימון השופט.
 2. אין מגבלה של הוצאת כדור ביד או ברגל ע"י שוער מעבר למחצית המגרש
 3. לשוער אסור לתפוס כדור חוץ של קבוצתו ביד.
 4. הכנסת כדור למגרש לאחר יציאתו מאחורי השער תיעשה בבעיטה חופשית מרחבת העונשין.

 בעיטה חופשית:

 1. בעיטות חופשיות יסווגו לשתיים: "ישירה"- ממנה אפשר להבקיע שער ו"בלתי ישירה" ממנה לא ניתן להבקיע שער אלא אם נגע בכדור שחקן אחר מאשר הבועט, לפני שהכדור חדר לשער. בעיטה בלתי ישירה תסומן ע"י השופט בהרמת יד.
 2. כאשר שחקן מבצע בעיטה ישירה או בלתי ישירה בתוך רחבת העונשין או מחוצה לה, כל שחקני היריב יהיו במרחק של 5 מטר מהכדור עד שהכדור יהיה במשחק, אלא אם כן הם עומדים על קו שערם בין עמודי השער.
 3. כל הפרה של עמידה במרחק של 5 מטר מהכדור של שחקן יריב יורה השופט על בעיטה חוזרת. הכדור חייב להיות במצב נייח והבועט לא ישחק בכדור פעם שניה לפני שנגע בו שחקן אחר.

בעיטת עונשין – פנדל:

 1. בעיטת עונשין תבוצע מנקודה הנמצאת במרחק 7 מטר מנקודת האמצע של קו השער. בעת ביצוע הבעיטה, כל השחקנים פרט לשחקן המבצע ושוער הקבוצה היריבה יימצאו

מחוץ לרחבת העונשין. שוער הקבוצה היריבה יתייצב על קו השער בלבד בין עמודי השער.

 1. כל הפרה של חדירה לרחבת העונשין של שחקנים אחרים למעט המבצע ושוער הקבוצה היריבה בעת ביצוע הבעיטה ראשי השופט לקבוע בעיטה חוזרת.
 2. השחקן המבצע את הבעיטה חייב לבעוט בכדור קדימה, הוא לא ישחק בו שנית אלא אם פגע בשחקן אחר.
 3. אם שופט יפסוק בעיטת פנדל במועד סיום המשחק, תבוצע הבעיטה ולאחרי הבעיטה יופסק המשחק.

כרטיסים צהובים ואדומים:

 1. כרטיס אדום - שחקן שהורחק מהמשחק בכרטיס אדום יוענש אוטומטית בהרחקה בפועל מהמשחק הקרוב. בנוסף הקבוצה תישאר למשך 3 דקות עם פחות שחקן על המגרש.
 2. היה והקבוצה עם השחקן העודף הבקיעה גול במהלך ה-3 דקות הללו, הגול יבטל את המשך הספירה, והקבוצות יחזרו לשחק עם מספר זהה של שחקנים.
 3. היה ויש יותר ממורחק אחד מקבוצה אחד במקביל, תשחק הקבוצה עם חוסר של שחקן אחד בלבד. בכל אופן שחקן מורחק לא ישוב לשחק .
 4. כל מקרה הרחקה יפורט בדו"ח שופט שעל פיו יוחלט אם השחקן יועמד בפני הנהלת הליגה בנוסף להרחקה אוטומטית.
 5. כרטיס צהוב שני = כרטיס אדום, השחקן מורחק מהמשך המשחק, הקבוצה נשארת 3 דקות עם שחקן אחד פחות במגרש. השחקן מורחק מהמשחק הבא (בין אם באותו הערב ובין אם בערב הבא).
 6. מאמנים והנהלת קבוצה מחויבים לחוקי ההרחקות והקנסות בדיוק כמו השחקנים.

 אזהרות:

 1. כל שחקן שינהג באלימות מילולית, בחוסר ספורטיביות, בכל דרך שאינה הולמת יורחק לשתי דקות בלי קשר להחלטת השופט לגבי כרטיסים.
 2. בהרחקה זו ניתן יהיה להכניס שחקן במקום.

 עבירות:

 1. שחקן המבצע אחת מאלו, יחשב כמבצע עבירה, הכל לפי ראות עיניו ושיקול השופט:

  • בועט או מנסה לבעוט בגופו של שחקן יריב
  • מכשיל יריב ו/או עוצר אותו מלפנים או מאחור
  • קופץ על היריב בצורה אלימה ומסוכנת
  • מכה או מנסה להכות או לירוק שחקן יריב
  • מחזיק שחקן יריב ו/או תוקף שחקן יריב
  • נוגע ביד במתכוון למעט שוער ברחבה שלו
  • מקלל או מאיים על שחקן, שופט או כל אחד אחר, אפילו היה זה שחקן מקבוצתו הוא.
 2. בכל עבירה תיענש קבוצתו של השחקן הפוגע בבעיטה חופשית ישירה מהמקום בו בוצעה העבירה.בעקבות עבירה ברחבת העונשין תיפסק בעיטת פנדל לזכות הקבוצה התוקפת.
 3. התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או אלימה של שחקן תגרור הרחקה מידית וטיפול הנהלת הליגה, התנהגות אלימה של קבוצה תגרור הרחקה אוטומטית מהליגה וטיפול הנהלת הליגה כולל קנסות כספיים והסתכנות בתביעות אישיות.

 

מבנה הטורניר:

 1. טורניר בשיטת ליגה בת 6 קבוצות בשני סיבובי ליגה.
 2. כל קבוצה משחקת נגד כל קבוצה פעמיים. סה"כ 10 משחקים לכל קבוצה.
 3. המשחקים יפרסו על גבי 3 שבועות (1.1.20, 8.1.20, 15.1.20).
 4. בליגה, דירוג מיקום הקבוצות יתבצע עפ"י הפרמטרים ולפי הסדר כדלהלן:

  • מס' הנקודות (לפי 3 נק' לניצחון, 1 לתיקו)
  • במקרה של שוויון נקודות בין 2 קבוצות, סיכום המשחקים בין הקבוצות הוא זה שיקבע את מיקמן (הקבוצה שניצחה יותר תדורג לפני המפסידה).
  • במקרה של שיוויון במאזן הניצחונות בין הקבוצות, הדירוג יקבע לפי הפרש השערים במפגשים בינהן. במקרה של שיוויון בהפרש השערים הקבוצה שהבקיעה יותר במפגשים בין השתיים תסיים מעליה.
  • במקרה של שיוויון מוחלט במפשים בין הקבוצות הדירוג יקבע בהפרש שערים כולל. במקרה של שיוויון בהפרש שערים כולל הקבוצה שהבקיעה יותר שערים תמוקם ראשונה.
  • במקרה של שיוויון מוחלט בכל הפרמטרים לעיל. האליפות תוכרע בין שתי הקבצות בביעטות פנדלים – 3 לכל קבוצה.
  • בכל מקרה של שוויון נקודות בין יותר משתי קבוצות, יקבע הסדר ביניהן לפי טבלה פנימית שאינה כוללת את הקבוצות האחרות והמשחקים איתן לפי הסדר הבא:
  • הפרש השערים, שערי זכות פחות שערי חובה, אם הפרש השערים זהה עוברים לבדיקת הפרמטר הבא.
  • שערי זכות (הקבוצה שהבקיעה יותר שערי זכות)
 1. תוצאות משחקים נגד קבוצה שהתפרקה:

  • במידה וקבוצה התפרקה במהלך סיבוב המשחקים הראשון, יבוטלו כל תוצאות המשחקים בהם נטלה הקבוצה חלק באותה עונה, עד להוצאתה ממסגרת המשחקים.
  • במידה והקבוצה סיימה את סיבוב המשחקים הראשון והתפרקה טרם או לאחר תחילת משחקי הסיבוב השני, יישארו תוצאות המשחקים כפי שאושרו ע"י ועדת הליגה והגביע רק של הסיבוב הראשון. שאר התוצאות מהסיבוב השני במידה והיו, נמחקות.

ועדת הליגה:

 1. ועדת הליגה- הממונה הבלעדי על כל סידורי התחרויות, לוחות משחקים, מתקנים, קביעת שופטים.
 2. לוועדת הליגה תהא הסמכות, לפי שיקול דעתה, לדחות או להקדים משחק או מחזור משחקים וכן לקבוע מועדים חדשים למשחקים שנדחו.
 3. ועדת הליגה היא המאשרת של תוצאות המשחקים על סמך דו"חות שופטי המשחקים ופרסום התוצאות הנ"ל.
 4. ערעורים על תוצאות המשחקים:

  • ערעור על תוצאת משחק יוגש על ידי אחת הקבוצות אשר השתתפו במשחק נשוא הערעור, ובתנאי שיוגש בכתב ובחתימת מנהל הקבוצה המערערת בתוך תוך 48 שעות ממועד סיומו של המשחק.
  • תוצאת כל משחק תאושר אוטומטית לאחר 24 שעות ממועד סיומו במידה ולא הוגש ערעור כאמור לעיל, ובמידה ושופט המשחק לא ציין כל הערה העלולה להשפיע על אישור תוצאות המשחק.
  • למען הסר ספק ערעור על תוצאת משחק יכול ויהא רק בגין תלונה על שיתוף שחקן שלא כדין קרי שחקן שלא רשום כחוק, זיוף שחקנים וכדומה.
  • ערעור על תוצאות משחק ילווה בתשלום של 300 ש״ח שיוחזר במקרה שהערעור יתקבל ולא יוחזר במקרה שהערעור לא יתקבל על ידי הנהלת הליגה.
  • גם במקרה זה החלטת הנהלת הליגה בנוגע לערעור תהיה סופית.
 5. מנהלי קבוצות- אחראים להופעת הקבוצות למשחקים, עם הציוד המתאים. מחויבים לעודד את חבריהם לקבוצה להגינות ספורטיבית ולשמור על כל כללי התקנון. 
 1. אירועים חריגים כלשהם במשחק. כל הנושאים הקשורים לחוקיות המשחק ותוצאתו הנם באחריות ועדת הליגה.
 2. הרכב ועדת הליגה הינו כדלקמן:. מורן גרא - מנכ"ל מדינת הכדורגל, יאיר שר – מנהל פיתוח ליגות, יניב רוזנצוויג – שופט הליגה, יניב אבידן – שופט הליגה.
 3. ועדת הליגה תפעל ותשפוט בתלונות אשר תובאנה לפניה באחת מן הדרכים הבאות:

  • דו"ח שופט- תלונה המופיעה בדו"ח שופט תובא בפני ועדת הליגה.
  • תלונה אשר תוגש על ידי מי ממשתתפי הליגה והגביע, כולל אנשי הנהלה ואימון מורשים אשר ידועים מראש ואושרו כחלק מהקבוצה.
  • תלונה על ידי בעל תפקיד מאושר בליגה, כגון מנהל הליגה, מנהל במגרש מטעם מדינת הכדורגל וכן כל אחד מחברי ועדת המשמעת אשר יתקלו בצורה בלתי אמצעית במקרה הראוי להיות נדון בוועדת המשמעת.
  • כדי לקבל החלטה הנוגעת לאירוע שהתרחש במהלך משחק , לפניו או לאחריו, תתייחס ועדת הליגה, כאמור, לדו"ח השופט. בנוסף, ועדת הליגה תהא רשאית לעשות שימוש בכל ראיה אחרת שתמצא לנכון, לרבות, אך מבלי לגרוע, צילומי טלוויזיה וכיו"ב. מובהר בזאת כי ראיות אלה ישמשו את הועדה אך ורק לצורך קבלת החלטה בנושא משמעת בלבד, ולא יהיה בהן כדי להשפיע על כל החלטה שקיבלו שופטי המשחק בזמן אמת.
 4. ההחלטות הבאות של ועדת הליגה תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן: אזהרות, הערות ועונשי הרחקה לקבוצה, בעלי תפקיד בקבוצה, שחקנים, מאמנים, הנהלה, וכו'...
 5. ועדת הליגה בסמכותה להרחיק שחקן מכל פעילות, כמו גם קבוצה.
 6. לא הופיעה קבוצה לשני משחקים רצופים או לשלושה משחקים רשמיים לסירוגין, רשאית הנהלת הליגה להוציא אותה ממסגרת משחקי הליגה והגביע, והדבר ייחשב הפרה יסודית של התקנון.
 7. הוצאה קבוצה ממשחקי הליגה, לא תתאפשר יותר השתתפותה או השתתפות שחקניה באירועי ״מדינת הכדורגל״.
 8. בכל מקרה של שחקן או קבוצה שהוצאה מהליגה או כל סיבה אחרת להפסקת פעילות או פרישה של קבוצה ממשחק או מכל הליגה לא תזכה את הקבוצה ו/או השחקן בשום החזר כספי על תשלומי הליגה והתשלומים הנלווים לליגה.
 9. הנהלת הליגה בסמכותה גם לקנוס שחקן או קבוצה שהוצאו על ידה מהליגה או פרשו מרצון, עקב פגיעה בליגה ואי עמידה בתקנון זה.

 

רישום:

 1. הליגה תכלול את כל הקבוצות אשר אושרו על ידי הנהלת הליגה כמשתתפות, ובכפוף לכך שההשתתפות אושרה על ידי הנהלת הליגה ובתנאי שתמלאנה אחר הוראות הנוגעות להרשמת קבוצה כאמור בתקנון.

  ביטוח ואחריות:

 1. כל שחקן הנוטל חלק בפעילות הליגה, עושה כן על אחריותו בלבד, ביודעו כי השתתפות בתחרות ספורטיבית כרוכה בסיכון פיזי.
 2. בקשת השחקן או כל פניה שלו להשתתף בפעולה ספורטיבית או ליטול חלק בפעילות כזו, בין לבד ובין במסגרת קבוצתית, מהווה הצהרה מפיו, כי ידוע לו שהוא עושה כן, תוך נטילה עצמית של הסיכון הכרוך בכך.
 3. הצהרת השחקן האמורה, מהווה תנאי מקדמי להסכמת "מדינת הכדורגל" ומוסדותיה כי השחקן ישתתף בפעילות ספורטיבית, מכל מין וסוג שהוא, או בתחרויות המאורגנות ע"י "מדינת הכדורגל" ולכן, "מדינת הכדורגל" ומוסדותיה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לפגיעות ו/או לתאונות, אם תקרנה במהלך המשחקים, האימונים או הפעילות הספורטיבית. החובה לנקוט בכל האמצעים, על מנת למנוע או להימנע מפגיעות ו/או תאונות, לרבות רכישת ביטוח מתאים חלה, בלעדית, על השחקן.

 תוקף תחולה ושינוים:

א. תקנון זה אושר על ידי הנהלת הליגה, ויישאר בתוקפו כל עוד לא יבוטל.

ב. תקנון זה מחייב את כל , הקבוצות, השחקנים, המאמנים, המנהלים ובעלי תפקידים בקבוצות הרשומות כמשתתפות בליגה ובגביע.

ג. הנהלת הליגה רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת ייכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם ע"י הנהלת הליגה.