ליאב נופרבר

ישוב: נתניה
שנת לידה: 1986
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 17/09/2013 13:05:07 עדכון: 24/09/2013 15:15:52

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות