ליאב "בופון" אדרי

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 08/09/2006 14:55:00 עדכון: 08/09/2006 14:55:00

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות