עמרי סבר

ישוב: יפתח
שנת לידה: 1982
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 12/09/2013 22:34:18 עדכון: 13/09/2013 11:25:44

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות